1. mai – Arbeidernes internasjonale kampdag

Gjør 1. mai til en levende kampsak! – Vi har ennå mye å kjempe for!

Den internasjonale arbeiderdag (også kjent som May Day) er en feiring av den internasjonale arbeiderbevegelsens sosiale og økonomiske prestasjoner. Dagen inkluderer organiserte gatedemonstrasjoner og opptog rundt om i verden gjennomført av millioner av arbeidere og deres fagforeninger. Dagen er en dag som har blitt vunnet gjennom kamp – en dag hvor vi markerer de seire som har blitt vunnet, men – ikke minst – også en dag tiltenkt den videre kamp for et bedre samfunn!

Orwellianismen (nytale) stormer fremover - Denne gang i Oslo: "Krig er fred - Fred er krig"

Oslo Freedom Forum (OFF) løfter frem kuppdeltakere som frigjøringshelter. UD ved Jonas Gahr Støre bør trekke støtten til OFF, dersom de mener alvor med sin støtte til demokrati og menneskerettigheter.

blikk.wordpress.com

Oljefondet – Hva nå?

Oljefondet – Hva nå?

*Statens pensjonsfond – Utland, også kalt Oljefondet, eier 1 prosent av verdens aksjer, og har enorme milliardverdier i noen av verdens største selskaper. Fondet hadde i fjor sitt beste år noensinne. Etter et tap på 633 milliarder kroner i 2008 på grunn av finanskrisen kunne Oljefondet i sin årsrapport for 2009 fortelle om “det beste året i fondets historie.” Det hadde en avkastning på 613 milliarder kroner – like mye som OECD-landenes samlede bistandsoverføringer i 2007 eller en femdel av utenlandske direkteinvesteringer i utviklingsland i 2007 – før finanskrisen. *

Klimanasjonen Norges Akilles

Verdens største gjenværende oljeforekomst ligger ikke i Irak eller Saudi-Arabia, men i Canada. Problemet er kun at dette er svært skitten olje, og å utvinne den har enorme miljømessige konsekvenser.

Tjæresand i Canada

Obama benekter folkemordet mot armenerne

obama-lie-armenia

Spørsmålet om USAs anerkjennelse av det armenske folkemord har vært debattert mer enn én gang i begge hus i Kongressen, hvor resolusjoner vedrørende anerkjennelse av folkemordet og Tyrkias ansvar har blitt undertrykt av Tyrkia og dets høyrehånd på dette området: Den israelske lobby.

Hvilke folk belønnes ved å bli invitert til Bilderberg-gruppen?

På bakgrunn av næringsminister Dag Terje Andersens eierskapsmelding den 8. desember 2006 valgte styret i Norsk Hydro å avvikle ledelsens opsjonsprogram, noe som ble gjennomført av styret i Norsk Hydro den 25. juli 2007.

I en pressemelding i forbindelse med lederlønninger sa Andersen: «Urimelig høye utbetalinger til ledere utfordrer den norske likhetstankegangen. Forskning gir dessuten liten støtte til at opsjonsordninger er nødvendig i den type selskaper som staten normalt er aksjonær i. Jeg vil derfor sette en stopp for nye tildelinger av opsjoner i selskaper hvor staten er eier.» I eierskapsmeldingen står det også: «Opsjoner og andre opsjonslignende ordninger skal ikke benyttes i selskaper der staten har eierandel.»

Fra Norge til Qatar – Utflagging av Hydro

Den norske stat gjennom Nærings- og handelsdepartmentet og Folketrygdfondet eier 43,8 prosent av aksjene i Norsk Hydro. Om lag to tredeler av eierinteressene er på norske hender.

Hydro på Karmøy har vært igjennom et tøft et tøft år med store nedbemanninger. Hydro har gått bort fra sine planer om å bygge et nytt aluminiumsverk på Karmøy og har stengt Søderberganlegget. Hydros planer om å erstatte anlegget med et moderne elektrolysehallen (K6-utbyggingen) gikk dermed i vasken. Dette på tross av at til og med Hydros ledelse innrømmer at verket hadde en sikker og stabil drift.

Si NEI til datalagringsdirektivet!

Datalagringsdirektivet, av og til forkortet DLD, er et kortnavn på EU-direktiv 2006/24/EF om lagring av trafikkdata. Direktivet trådte i kraft 15. september 2007, men medlemsstatene kunne utsette gjennomføringen av direktivet til 15. mars 2009 når det gjaldt trafikkdata for internett-tilgang, e-post og ip-telefoni. Hellas, Irland og Sverige er dømt for ikke å ha gjennomført direktivet innen fristen. Direktivet er trolig heller ikke gjennomført i Østerrike. Tysk høyesterett avgjorde i mars 2010 at den tyske gjennomføringen av direktivet er i strid med forfatningen, på grunn av for uklarhet og svake personverngarantier. Den rumenske forfatningsdomstolen har konkludert på samme måte for den rumenske gjennomføringen av direktivet.

Norge

rotløs, men ikke motløs

Følges av ett medlem.
Origo rotløs, men ikke motløs er en sone på Origo. Les mer
Annonse